Online boeken

Een stukje historie

De transportregisters van onroerende goederen van Poortvliet vermelden de naam Krijtenburgh voor het eerst in 1764. Het was de naam van een hofstede die bestond uit een huis, schuur, getimmerte en ruim 81 gemeten land. Ook de Crijtenburgsendijck wordt dan genoemd. Deze dijk wordt op de kaart van 1730/1744 nog de Nieuwedijk genoemd. Op de dijk stonden 2167 olmen die tot de hofstede behoorden.

(bron: Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint Philipsland door J.P.B. Zuurdeeg)

Volgens de veldboeken van 1702 en 1709 was de hofstede toen in het bezit van de Thoolse burgemeester Marinus van 't Roosevelt. In 1738 en 1749 stond deze op naam van Jacob Verkouteren. in het veldboek van 1767 tot 1774 is deze naam veranderd in An(thony) Verkouteren. Bovengenoemde heren verpachtten de hofstede.
Waarschijnlijk is Jacob Verkouteren de naamgever. Hij is vermoedelijk dezelfde persoon als de in 1702 door graaf Flodorf tot rentmeester en baljuw van Stavenisse benoemde Jacob Verkouteren die uit Oudenbosch kwam. Hij zal de hofstede tussen 1716 en 1738 hebben gekocht. Wellicht had één van bovengenoemden bezittingen in de in 1555 bedijkte polder Krijtenburg in Etten Leur aan de Mark en heeft Jacob deze naam aan zijn nieuwe bezittingen in Poortvliet gegeven. Pas in de 20 ste eeuw is sprake van Kruytenburg. Sinds 1838 is de hofstede in het bezit van de familie Van Nieuwenhuijzen die er tegenwoordig een Landschapscamping exploiteert. 

De Krijtenburgsedijk is, evenals de Poortvlietsedijk en het Bakkersdijkje, na zware dijk- en oevervallen bij Gorishoek in de jaren 1555 - 1557 opgeworpen ter bescherming van Poortvliet, dat voordiien slechts werd beschermd door een lage verwaarloosde dijk. 
Krijt is een delstof die wel wordt gebruikt voor het ontzuren van de bodem. Dit was echter nog niet in de 18e eeuw het geval. Krijt betekent ook kring of gebied; in het Zuid-Nederlands echter ook omheining en afgeperkte ruimte waarbinnen een tweekamp of wedstrijd plaats vindt. Het werkwoord krijten betekent hard roepen, maar bepaald uit smart, angst. Het heeft ook de betekenis van wenen en schreien.
Welke betekenis van toepassing is op de hofstede, is niet bekend. De naam kon daardoor ook verbasteren in Kruytenburg. Bij deze naam zal men echter meer hebben gedacht aan plantaardige kruiden dan aan (bus) kruit.