Online boeken

Natuur

Natuurgebieden Tholen

De prachtige natuur van het eiland Tholen zal u verbaasd doen staan. Geniet van de vele dijken met populieren, iepen en wilgen. De buitendijkse slikken en schorren zijn pleisterplaatsen voor watervogels zoals meerkoeten, eenden en steltlopers. Tijdens de vogeltrek zijn het geliefde plekken voor vogelspotters. Vanaf de dijk heeft men daar een goed overzicht over de langstrekkende en foeragerende vogels. De 'slikken van de Heen' worden begraasd door 'prehistorische' Hekrunderen.

Verder herbergt het eiland vele natuurgebieden. Een overzicht van alle natuurgebieden vindt u hier.

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde is een uniek en dynamisch natuurgebied. Dankzij de afwisseling van eb en vloed en de aanwezigheid van zout en zoet water leven hier duizenden soorten vogels, planten en dieren. Meer informatie vindt u hier.

 

Omgeving overzicht